Mold kalıp bugüne kadar değişik gramajda ürünler için kalıp üretmiştir. Kalıp teknolojilerini yakından takip eden firmamız , cad-cam tasarım konusunda elektromanyetik döner tabla gibi operatör hatalarını gideren, üretim kalitesi ve hızını arttıran sistemleri kullanmaktadır. Kalıp üretimi için CAD programı olarak Solidworks 2013 , cad-cam programları için DELL iş istasyonu ve kalıp üretimi için gerekli olan tezgahların birçoğu bünyesinde mevcuttur. Kalıp üretim aşamasında müşteri istek ve talepleri değerlendirildikten sonra tasarım girdi şartları belirlenir ve uygun çelik seçimi, yolluk tipi belirlenir. Daha sonra hazırlanan kalıp dosyası ile iş emri verilir ve üretim başlar. Kalıp tasarımı esnasında birçok defa tasarım gözden geçirmeleri yapılır. Müşteri onayının ardından kalıp tasarımı cad-cam bölümüne aktarılır. cad-cam tasarım programı CAM bölümünde yer alan tasarımcılar ile BOB CAM kullanılarak yapılmaktadır. Temel çizim komutlarından başlayarak kişinin cad-cam öncelikle çizgi üzerindeki hakimiyeti geliştirmeye çalışılacak ve diğer çizim ve düzenleme komutları ile SolidWORKS uygulanmaktadır. Solidworks imalat sektörüne yönelik bütün tasarım uygulamalarına cevap verebilen bir programdır. Montaj ve simülasyon uygulamalarının yanında sonlu elemanlar analizi gibi mukavemet analizi ve malzemeye ilişkin çeşitli mühendislik hesaplamalarını yapabilmesinden dolayı cad-cam tasarımlarda hata payını minimuma indirger. Ürün tasarımı, kalıp tasarımı ve makine tasarımlarına uygun yapıdadır. Mühendislerin veya teknik elemanların konstrüksiyon bilgilerini Solidworks programı ile desteklemeleri birçok sektörü kapsayacak şekilde çalışma alanlarını genişletme olanağı sağlar, cad-cam programı kullanarak parça işleyebilecek konuma gelebilmeleri. Bilgisayarlarda oluşturulan tasarımlar yine bilgisayarlarla CNC makineler için işleme aşamalarına karar verilip bunlar simülasyonla kontrol edilir ve işleme için G-code’lar oluşturulur. 

Akne tiedotus