Cam-Cad

Mold kalıp bugüne kadar değişik gramajda ürünler için kalıp üretmiştir. Kalıp teknolojilerini yakından takip eden firmamız , cad-cam tasarım konusunda elektromanyetik döner tabla gibi operatör hatalarını gideren, üretim kalitesi ve hızını arttıran sistemleri kullanmaktadır. Kalıp üretimi için CAD programı olarak Solidworks 2013 , cad-cam programları için DELL iş istasyonu ve kalıp üretimi için gerekli olan tezgahların birçoğu bünyesinde mevcuttur. Kalıp üretim aşamasında müşteri istek ve talepleri değerlendirildikten sonra tasarım girdi şartları...

Read More

Kalıp Tasarımı

Kalıp tasarım projesi https://antibioticos-online.com , sadece kalıp konstrüksiyonu hakkında genel bilgiler aktarmaktan öte, bir parça üzerinde uygulanmasını kapsamaktadır. Konstrüksiyon konvensiyonel olarak, basitleştirilmiş hesaplamalar ve tecrübeler ışığında yapılmaktadır ve kalıbın işlevini yerine getirip getirmediği ancak üretime başlanarak denenmekte ve sınanmaktadır. Bu durum yüksek işleme maliyetlerinin ve parça üretimine kadar geçen sürecin uzun olmasına neden olmaktadır. Bu denemeler, sınır ve sonlu elemanlar yöntemi gibi matematiksel...

Read More