KALİTE POLİTİKAMIZ Plastik, Kauçuk, metal, Alüminyum parça imalat ürünleri ve kalıp imalatı yapan firmamız aşağıdaki ilkeleri kalite politikası olarak benimsemiştir; Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında kalite konusunda yasal ve mevzuat şartlarına uymayı kural kabul etmiş; Müşterilerimize kusursuz, güvenilir, kaliteli ürün ve hizmet sunmak; kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır. Çevre dostu üretim anlayışı ile satış öncesi ve satış sonrası hizmeti bir ilke kabul eden mold kalıp, kalite ve üretimde tüm birikimlerini, gelişmeye açık teknolojisi ile birleştirip, geleceği verimlilikle karşılamayı, Eğitim bilgi ve becerimizi geliştirip, birikmiş tecrübemizle personel kalitesini artırmayı, Tüm faaliyetlerinde kalite ve müşteri memnuniyetini esas almayı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. MOLD KALIP’da alınacak her karar ve oluşturulacak her stratejide, Toplam Kalite Yönetimi prensibine bağlı kalarak, firmanın pazar payını, rekabet gücünü, kalite güvenliğini ve karlılığını yapılacak sürekli iyileştirme çalışmaları ile arttırmak ilkemizdir. Sıfır hatayı hedefleyen üretimimizde Toplam Kalite Yönetiminin bireysel olarak gerçekleştirilemeyeceği gerçeği göz önüne alınarak, Toplam Kalite Anlayışı sürekli eğitimle tüm çalışanlara benimsetilmelidir. Her MOLD KALIP ürünü kendi piyasa diliminde kesin bir kalite üstünlüğüne sahip olmalıdır. Her MOLD KALIP çalışanı yaptığı işi zamanında ve bir defada doğru olarak yapmalıdır. Talep edilen kalitedeki ürünü ve hizmeti rakiplerimize göre daha ucuza üretip, zamanında yerine ulaştırarak müşteri memnuniyeti sağlanmalıdır. Kapasite kullanımı ve verimlilikte yeni teknolojiler yakından takip edilerek kalitenin en yüksek değerlere ulaşılmalıdır. Bu sistem ancak ve ancak müşterilerimiz, çalışanlarımız, firma ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile hep beraber çalıştığımız zaman kusursuz işleyecektir. Ortak amacımıza ulaşmanın tek yolu budur.Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standardlar haline gelmiştir.